Vi utfører alt innen; vegbygging, masseuttak, vedlikehold av veger. Snøbrøyting osv.

Vi har sentralgodkjenning for følgende oppgaver:

Utførerlse av Veg og grunnarbeider tiltaksklasse 3 og Landskapsutforming tiltaksklasse 3.

Ønsker du mere informasjon. Ta kontakt på mobil: 95 98 54 10