Vi utfører alt innen: vegbygging, masseuttak, vedlikehold av veger, snøbrøyting osv.

Vi har sentralgodkjenning for følgende oppgaver:

Utførerlse av veg og grunnarbeider tiltaksklasse 3  

Landskapsutforming tiltaksklasse 3.

Ønsker du mere informasjon. Ta kontakt på mobil: 95 98 54 10