Vi har et bredt spekter av maskiner vi bruker i det daglige arbeidet vårt, sjekk vår Facebookside :

https://www.facebook.com/Kjell-Arne-Schj%C3%B8rn-as-761966063901396/